Segons consta a l'article 4 dels estatuts de Codines Participa:

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques amb un vincle relacionat amb Sant Feliu de Codines que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats. Es considera acreditada l'existència del vincle de relació per la presentació d'un document oficial o amb l'aval d'una altra persona sòcia que pugui acreditar la vinculació del soci o sòcia aspirant.

Ompliu el següent formulari per a formalitzar la vostra inscripció com a soci o sòcia de l'Associació Codines Participa.

Adreça
Quina vinculació tens amb Sant Feliu de Codines?